Autonomní řízení: Studie ŠKODA VISION E umožňuje automatizované řízení úrovně 3

› Studie ŠKODA VISION E komunikuje s ostatními účastníky silničního provozu, vozidly a infrastrukturou
› Autopilot samostatně řídí vozidlo na dálnici
› Studie ŠKODA VISION E udržuje vůz v jízdním pruhu, vyhýbá se překážkám a umí samostatně předjíždět

Studie ŠKODA VISION E umožňuje automatizované řízení úrovně 3. Vozy s autonomním řízením na úrovni 3 se mohou například zcela ujmout řízení na dálnici. Systémy přitom řídí předjíždění, vyhýbání, zrychlují a brzdí. V nebezpečných situacích je řidič vyzván, aby se ve stanoveném čase opět chopil volantu. Od úrovně 3 komunikují vozy automaticky i mezi sebou a vyměňují si informace o případných nebezpečných situacích. Studie VISION E umí také komunikovat s infrastrukturou.

Studie ŠKODA VISION E ukazuje nejen pohled na čistě elektrickou a tedy i lokálně bezemisní mobilitu budoucnosti. Druhou širokou oblastí, na které tým konstruktérů pracoval, byly takové formy automatického nebo autonomního řízení, které by byly v blízké budoucnosti přenesitelné do běžného provozu. Na základě asistenčních systémů, které jsou již dnes k dispozici v sériově vyráběných modelech značky ŠKODA, vznikají další pokročilé možnosti jak řidiči ulehčit práci. Technologie použitá ve studii ŠKODA VISION E umožňuje řidiči přenést na vůz další úkoly.

Autonomní řízení se dělí do několika úrovní. Jako úroveň 1 (Level 1) se popisuje asistované řízení. Mezi systémy této úrovně patří funkce, jako je tempomat, který samočinně udržuje nastavenou rychlost vozu a v posledních letech i odstup od vozidla jedoucího před ním. Na této úrovni musí mít řidič neustále ruce na volantu a sledovat provoz. Dalším příkladem jsou asistenty nouzové brzdy, které přebírají dílčí úkoly brzdění. Všechny další úkoly, související s řízením vozu, však přenechávají řidiči. Systémy mají často omezené funkce. Některé systémy jsou například použitelné při nepříznivém počasí jen velmi omezeně nebo pracují jen do určité rychlosti.

Jako úroveň 2 (Level 2) se popisuje částečně automatizované řízení. Na této úrovni mohou vozidla ve stanovených situacích (například na dálnici) jet autonomně v přímém směru, udrží se v jízdním pruhu a samostatně si upravují odstup od vozidla jedoucího před ním. V dopravní zácpě může vůz zcela převzít řízení a brzdění. I zde dochází vlivem počasí k některým omezením, například pokud fungování elektroniky brání znečištěné senzory.

Úrovní 3 (Level 3) označujeme vysoce automatizované řízení. Vozy s autonomním řízením na úrovni 3 se mohou například zcela ujmout řízení na dálnici. Systémy přitom řídí předjíždění, vyhýbání, zrychlují a brzdí. V nebezpečných situacích je řidič vyzván, aby se ve stanoveném čase opět chopil volantu. Od úrovně 3 komunikují vozy automaticky i mezi sebou a vyměňují si informace.

Úrovně 4 (Level 4), plně automatizovaného řízení, má být dosaženo do několika let. Vozidlo se už po většinu času pohybuje samo a zvládá i složité situace na silnicích nižších tříd nebo ve městě. Řidič se může během jízdy věnovat jiným činnostem a nemusí neustále sledovat provoz. Vůz je pak také zcela propojen se svým okolím. Na úrovni 4 je pak i zcela regulován městský provoz, například na semaforu automaticky naskočí zelená, když se ke křižovatce blíží vůz a v jiném směru není zaznamenán žádný provoz. Vozidla mezi sebou komunikují a vzájemně si hlásí například změnu jízdního pruhu.

Od úrovně 5 (Level 5) budou vozy od startu do cíle jezdit naprosto samy. To znamená, že takové „bezpilotní“ vozy nepotřebují volant ani pedály.

„Studie VISION E splňuje předpoklady pro autonomní řízení úrovně 3. ŠKODA VISION E se může samočinně pohybovat v kolonách, pomocí autopilota projíždět úseky dálnic, držet se v jízdním pruhu nebo předjíždět, samostatně vyhledávat volná parkovací místa a automaticky do nich zajíždět a vyjíždět,“ říká Christian Strube, člen představenstva ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast Technického vývoje. Slouží k tomu různé senzory různého dosahu a kamery, sledující dění v provozu.

Kromě toho se instalují a zkouší různé komunikační úrovně. Stejně jako mnoho sériově vyráběných modelů značky ŠKODA se i studie ŠKODA VISION E může propojit s chytrým telefonem řidiče nebo s jinými mobilními přístroji a komunikovat s nimi. Studie ŠKODA VISION E ale umožňuje i komunikaci car-to-car a car-to-infrastructure.

Without consent from ŠKODA AUTO a.s., third parties are only allowed to use photographs - to an adequate extent - for press, Internet, film, radio and TV news, all that without limitations in terms of territory and time; however, such use must not be in conflict with legitimate interests of ŠKODA AUTO a.s. For more details see Privacy Statement and Copyright.