ŠKODA KAROQ Asistenční systémy: Inovativní asistenční systémy známé z vozů vyšších tříd

› Adaptivní tempomat (ACC) využívající data z radaru
› Front Assist včetně funkce nouzové brzdy s prediktivní ochranou chodců
› Blind Spot Detect a asistent pro vyjíždění z parkovacích míst Rear Traffic Alert
› Lane Assist udržuje vůz v jízdním pruhu
› Traffic Jam Assist usnadňuje řízení při dopravních zácpách
› Driver Alert varuje v případě únavy řidiče
› Automatické rozpoznávání dopravních značek fungující na bázi kamery

ŠKODA KAROQ nabízí mnoho asistenčních systémů, které jsou běžně vyhrazeny vozům vyšších tříd. Asistenční systémy slouží k ochraně chodců, udržují kompaktní SUV v dostatečném odstupu od vozu před sebou, ulehčují řidiči přejíždění z pruhu do pruhu nebo naopak jízdu v pruhu, pomáhají mu při parkování a upozorňují jej na důležité dopravní značky.

Asistenční systémy v abecedním pořadí:

Adaptivní tempomat (ACC) využívá data z radaru, udržuje nejen zvolenou rychlost, ale také požadovaný odstup od vozu před sebou. Asistent umí snížit rychlost nebo automaticky zabrzdit před hrozící kolizí. Řidič může vedle rychlosti konfigurovat v odstupňovaných krocích také vzdálenost a dynamiku regulace.

Řízení ulehčuje i na přání dodávaný systém Blind Spot Detect a asistent pro vyjíždění z parkovacích míst Rear Traffic Alert. Od rychlosti 10 km/h sledují dva senzory na zádi silnici za vozem. Pohybuje-li se v mrtvém úhlu jiný vůz, nebo pokud se rychle blíží, rozsvítí se varovná LED kontrolka na ploše příslušného vnějšího zpětného zrcátka. Pokud řidič přesto zapne směrové světlo, zabliká LED jasně a rychle. Při couvání z příčného parkovacího místa nebo při zajíždění se ozve varovný tón doplněný optickým alarmem na palubním displeji, pokud se ze strany blíží jiný vůz. Pokud je to nutné pro zamezení srážce, zabrzdí vůz ŠKODA KAROQ samočinně.

Standardně dodávaný Front Assist, včetně funkce nouzové brzdy s prediktivní ochranou chodců, využívá radarový senzor. Princip radaru umožňuje velký akční rádius a pracuje spolehlivě i při špatné viditelnosti. Pokud systém rozpozná hrozící kolizi, zasáhne v jednom ze čtyř stupňů činnosti. V případě potřeby aktivuje automatické brzdění až do úplného zabrzdění. Standardně dodávanou funkci rozpoznávání osob doplňuje Front Assist. Tento systém v rychlostech od 10 do 60 km/h spustí nouzové brzdění, když hrozí, že např. chodec nebezpečně zkříží směr jízdy vozidla. Při rychlosti nad 40 km/h následuje ještě navíc varování před kolizí.

Asistent pro rozjezd do kopce umožňuje rozjezd ve svahu bez rizika, že by se vůz rozjel zpět. Není přitom nutno zatahovat ruční brzdu.

Od rychlosti 65 km/h pomáhá řidiči při udržení se v jízdním pruhu i asistent pro jízdu v pruzích (Lane Assist). Využívá k tomu kameru v nožce vnitřního zrcátka. Pokud se kompaktní SUV blíží značení na silnici bez zapnutého směrového světla, pomůže systém řidiči zůstat ve stopě jemným zásahem do řízení.

Traffic Jam Assist usnadňuje řízení při dopravních zácpách a zvyšuje bezpečnost i komfort v dopravních zácpách a při jízdě v koloně. Tento asistent pracuje v kombinaci s adaptivním tempomatem (ACC) a Lane Assist. V tomto případě je asistent pro jízdu v pruzích vybaven adaptivním vedením v jízdních pruzích, aktivním i při rychlostech pod 60 km/h. Při současně aktivovaném ACC vůz i v koloně automaticky udržuje v pruhu, brzdí a přidává plyn. Podmínkou je, že má řidič ruce na volantu.

Rozpoznávání dopravních značek, využívající počítačové zpracování obrazu kamery, identifikuje standardní dopravní značky a zobrazuje je jako piktogramy na digitálním přístrojovém panelu a/nebo na displeji navigačního systému. To platí i pro aktuální rychlostní omezení a zákazy předjíždění. Pokud je za mokra předepsaná nižší rychlost, rozeznají senzory vozu déšť. Časově omezené rychlostní limity jsou zobrazovány jen v relevantních časech.

Na základě chování při řízení identifikuje asistent pro rozpoznávání únavy (Driver Alert) odchylky od normálního způsobu jízdy a tím i polevující koncentraci řidiče. Systém analyzuje 15 minut po spuštění motoru chování při řízení a výsledek ukládá jako základ pro signál. V této analytické fázi musí být udržována rychlost minimálně 65 km/h. Zřejmé odchýlení od charakteristického způsobu řízení ukazuje na únavu řidiče. Grafické upozornění na přístrojovém panelu doporučí přerušení jízdy.

Without consent from ŠKODA AUTO a.s., third parties are only allowed to use photographs - to an adequate extent - for press, Internet, film, radio and TV news, all that without limitations in terms of territory and time; however, such use must not be in conflict with legitimate interests of ŠKODA AUTO a.s. For more details see Privacy Statement and Copyright.